Job Details What you need to know

17 April 2020
CHAIRPERSON
Welsh Government
Location: Nantgarw
Salary: £322 per day
APPLY ONLINE
Welsh Health Specialised Services Committee 

Remuneration - £322 per day plus reasonable expenses – 52 days per year
Location - Nantgarw

The Welsh Health Specialised Services Committee (WHSSC) was established on 1 April 2010 and is hosted 
by Cwm Taf Morgannwg University Health Board. The WHSSC is responsible for the joint planning of Specialised and Highly Specialised Services on behalf of the seven Health Boards in Wales.

The closing date for applications 17 April 2020.  


Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

Cadeirydd

Tâl cydnabyddiaeth - £322 y dydd a threuliau rhesymol – 52 diwrnod y flwyddyn 
Lleoliad - Nantgarw

Cafodd Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, sy'n cael ei gynnal gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ei sefydlu ar 1 Ebrill 2010. Mae'r Pwyllgor yn gyfrifol am gynllunio gwasanaethau arbenigol ac arbenigol iawn ar y cyd ar ran y saith Bwrdd Iechyd Lleol yng Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17 Ebrill 2020.  


Please note:

We strongly recommend that you do not provide your bank account details when applying for a job. If you see a vacancy on Overlooked Talent Jobsite requesting bank account details please email webmaster@overlookedtalent.co.uk